Home/Resources/INFOGRAFIKA : Zaštita izuma patentom u Hrvatskoj

U ovoj BESPLATNOJ infografici, naučiti ćete:

  • Koliko dugo traje postupak ostvarivanja zaštite patenta
  • Koje postupke obavlja Patent projekt d.o.o., a koje DZIV
  • Koji su vremenski rokovi za postupanje u određenim situacijama
  • Koliko vremenski traje pojedini postupak
BESPLATNO PREUZIMANJE

PRETVORITE VAŠE IDEJE U VRIJEDNU IMOVINU

NAZOVITE VEĆ DANAS NA  040/499 401

ASK FOR QUOTATION
++385 40 499 401